PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE UCZESTNICZĄCZE W REALIZACJI PROJEKTU:

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SKbank):

 1. Kredyt inwestycyjny „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 2. Kredyt obrotowy – „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 3. Kredyt obrotowy, linia w rachunku bieżącym – „Kredyt obrotowy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”.

Dokument do pobrania zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów (pdf)


Idea Bank S.A.:

 1. Kredyt obrotowy – limit w rachunku – „Kredyt obrotowy – limit w rachunku” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 2. Kredyt obrotowy ratalny – „Kredyt obrotowy ratalny” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 3. Kredyt inwestycyjny celowy – „Kredyt inwestycyjny celowy” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 4. Kredyt inwestycyjny – pod zabezpieczenie „Kredyt inwestycyjny – pod zabezpieczenie” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 5. Kredyt na start – ratalny „Kredyt na start ratalny” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 6. Leasing – „Leasing” z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów (pdf)


Pekao Leasing Sp. z o.o.:

 1. Produkt leasingowy „START-UP LEASING!” z doradztwem w ramach projektu PARP,
 2. Produkt leasingowy „Produkty Uproszczone PLUS” z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów (pdf)


Deutsche Bank Polska S.A.:

1) Charakterystyka klientów w segmentach A i B:
Przedsiębiorcy, których roczne przychody netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy nie przekraczają 3,2 MPLN.
2) Charakterystyka klientów w segmentach C, D i E
Przedsiębiorcy, których roczne przychody netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy przekraczają 3,2 MPLN.

Dla segmentu A i B:

 1. Kredyt w rachunku bieżącym (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”) z doradztwem w ramach oferty PARP,
 2. Kredyt obrotowy nieodnawialny (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”) z doradztwem w ramach oferty PARP,
 3. Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach oferty PARP.

Dla pozostałych segmentów:

 1. Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach oferty PARP,
 2. Kredyt obrotowy nieodnawialny z doradztwem w ramach oferty PARP,
 3. Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach oferty PARP.

Dokument do pobrania zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów (pdf)


Bank Spółdzielczy w Sieradzu:

 1. Kredyt inwestycyjny - „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 2. Kredyt obrotowy – „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym– „Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”.

Dokument do pobrania zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów (pdf)